Административни


назад
 1. Телефони за контакт
 2. Вътрешни правила на ДГ №164 "Зорница" за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679
 3. Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ №164 "Зорница"
 4. Годишен план за дейността на ДГ №164 "Зорница"
 5. Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детска градина
 6. Правилник за дейността на ДГ №164 "Зорница" за УГ 2023/2024
 7. Програмна система на ДГ №164 "Зорница"
 8. Дневен режим
 9. Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от ДГ №164 "Зорница"
 10. Политика за защита на личните данни на ДГ №164 "Зорница съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД
 11. Правила за вътрешно подаване на сигнали в ДГ №164 "Зорница"
 12. Стратегия за развитие на ДГ 164 "Зорница"
 13. План-програма по БДП 2023/2024
 14. План за дейностите по БДП 2023/2024
 15. Оперативен план за работа на ДГ №164 "Зорница" за 2023/2028г.
 16. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията за развитие на ДГ №164 "Зорница"
Developed by Elevate Company Ltd.