Административни


назад
 1. Оперативен план към Стратегия 2020/2024
 2. Дневен режим 2022/2023 г.
 3. План-програма по БДП за 2021/2022 г.
 4. Телефони за контакт
 5. На вниманието на родителите на деца бежанци от Украйна
 6. Годишен план за дейността на детската градина 2022/2023 г.
 7. Мерки за повишаване качеството на образованието 2022/2023
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвимите групи 2022/2023 г.
 9. Програма за превенция на ранното отпадане от системата на предучилищното образование за 2022/2023 г.
 10. Програмна система на ДГ 2022/2023 г.
 11. Финансово осигуряване на Стратегия 2020/2024
 12. Стратегия за развитие на детското заведение 2020/2024
 13. Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детска градина 2022/2023
 14. График за провеждане на консултации с учителите по групи за УГ 2022/2023
 15. Правилник за пропусквателния режим на ДГ 164 "Зорница" 2022/2023
 16. Правилник за дейността на детската градина 2022/2023
 17. Политика за защита на личните данни на ДГ №164 "Зорница"
ДГ № 164 „Зорница“
1614 гр. София, р-н „Овча купел“,
ул. „Мечево усое“ № 6
тел. 02/957 86 22
info@dg164zornica.bg
Developed by Elevate Company Ltd.