Други


назад
 1. Важно съобщение за записване
 2. Обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД- английски език
 3. Обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД- народни танци
 4. Обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД- плуване
 5. Обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД- футбол
 6. Необходими медицински документи за постъпване в ДГ през учебната 2020/2021 година
 7. Заповед №27/28.09.2020
 8. Протокол №1 от проведено заседание на Комисия за избор на ДОД- английски език
 9. Заповед №30/29.09.2020
 10. Протокол №2 от проведено заседание на Комисия за избор на ДОД- народни танци
 11. Заповед №31/30.09.2020
 12. Протокол №3 от проведено заседание на Комисия за избор на ДОД- плуване
 13. Заповед №34/01.10.2020
 14. Протокол №4 от проведено заседание на Комисия за избор на ДОД- футбол
 15. Заповед №41/02.10.2020
 16. Протокол №5 от проведено заседание на Комисия за избор на ДОД- народни танци/ преразглеждане
 17. Заповед №79/15.10.2020
 18. АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ
 19. Психологическа подкрепа за деца, родители и педагогически специалисти
 20. Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини
ДГ № 164 „Зорница“
1614 гр. София, р-н „Овча купел“,
ул. „Мечево усое“ № 6
тел. 02/957 86 22
odz164@abv.bg
Developed by Elevate Company Ltd.