Други


назад
 1. Обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД- английски език
 2. Обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД- народни танци
 3. Обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД- плуване
 4. Обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД- футбол
 5. Заповед №27/28.09.2020
 6. Протокол №1 от проведено заседание на Комисия за избор на ДОД- английски език
 7. Заповед №30/29.09.2020
 8. Протокол №2 от проведено заседание на Комисия за избор на ДОД- народни танци
 9. Заповед №31/30.09.2020
 10. Протокол №3 от проведено заседание на Комисия за избор на ДОД- плуване
 11. Заповед №34/01.10.2020
 12. Протокол №4 от проведено заседание на Комисия за избор на ДОД- футбол
 13. Заповед №41/02.10.2020
 14. Протокол №5 от проведено заседание на Комисия за избор на ДОД- народни танци/ преразглеждане
 15. Заповед №79/15.10.2020
 16. Изменение на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи
 17. Психологическа подкрепа за деца, родители и педагогически специалисти
ДГ № 164 „Зорница“
1614 гр. София, р-н „Овча купел“,
ул. „Мечево усое“ № 6
тел. 02/957 86 22
info@dg164zornica.bg
Developed by Elevate Company Ltd.