Други


назад
 1. Обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД- английски език
 2. Обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД- народни танци
 3. Обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД- плуване
 4. Обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД- футбол
 5. Заповед №27/28.09.2020
 6. Протокол №1 от проведено заседание на Комисия за избор на ДОД- английски език
 7. Заповед №30/29.09.2020
 8. Протокол №2 от проведено заседание на Комисия за избор на ДОД- народни танци
 9. Заповед №31/30.09.2020
 10. Протокол №3 от проведено заседание на Комисия за избор на ДОД- плуване
 11. Заповед №34/01.10.2020
 12. Протокол №4 от проведено заседание на Комисия за избор на ДОД- футбол
 13. Заповед №41/02.10.2020
 14. Протокол №5 от проведено заседание на Комисия за избор на ДОД- народни танци/ преразглеждане
 15. Заповед №79/15.10.2020
 16. Изменение на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи
 17. Психологическа подкрепа за деца, родители и педагогически специалисти
 18. Информация за ДОД
 19. Заповед №290-290/13.04.2023
 20. Протокол №1 от проведено заседание на комисия за избор на ДОД- английски език със съпровод на музикален педагог
 21. Заповед №291-291/13.04.2023
 22. Протокол №2 от проведено заседание на комисия за избор на ДОД- фолкнетика
 23. Заповед №292-292/13.04.2023
 24. Протокол №3 от проведено заседание на комисия за избор на ДОД- подвижни игри с топка
 25. Заповед №293-293/13.04.2023
 26. Протокол №4 от проведено заседание на комисия за избор на ДОД- латино танци
 27. Заповед №294-294/13.04.2023
 28. Протокол №5 от проведено заседание на комисия за избор на ДОД- приложни изкуства
 29. Протокол №1/20.04.2023 от проведено заседание на комисия за избор на ДОД- плуване
 30. Заповед №296- 296/21.04.2023
 31. Дни на отворените врати
Developed by Elevate Company Ltd.